Procediment

Procediment sancionador art. 7 Llei 7/2012 gestionat per Duanes i Impostos Especials.