Procediment

Estatut duaner de la mercaderia: Autorització per expedir una prova d'estatut de la UE a operadors.