Procediment

Trànsit: Expedidor autoritzat de trànsit de la Unió/comú.