Procediment

Model 554. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals d'alcohol