Procediment

Model 521. II. EE. Relació trimestral de primeres matèries lliurades.