Procediment

II. EE. Inscripció en el cens de l'impost sobre el carbó