Procediment

Altres autoritzacions la competència de les quals correspon a les dependències regionals de Duanes i Impostos