Procediment

Procediment de comprovació limitada per oficines gestores d'impostos especials