Procediment

Procediment de comprovació limitada, actuacions d'Inspecció de Duanes i Impostos Especials