Procediment

Procediment de comprovació limitada respecte a declaracions duaneres.