Procediment

Model 583/588. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Autoliquidació i pagaments fraccionats.