Procediment

Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos d'homologació de software de digitalització certificat de factures