Procediment

IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada. No periòdiques.