Procediment

Verificació de dades / Comprovació limitada de discrepàncies absolutes en el model 180.