Procediment

Presentació de l'inventari d'existències per inici o cessament d'activitat subjecta a règims especials de l'impost sobre el valor afegit (IVA).