Procediment

IRPF. Verificació de dades / Comprovació limitada. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Model 150. Per a contribuents que hagin optat per aquest règim abans de l'1 de gener de 2015).