Procediment

Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de Gestió Tributària.