Procediment

Cita prèvia.

Tràmits

 • L'Agència Tributària ha habilitat un servei de cita prèvia per a l'atenció dels contribuents que vulgui desplaçar-se a alguna de les seves oficines per rebre informació, assistència, resoldre requeriments, demanar certificats o qualsevol altra gestió.

  No és necessària la sol·licitud de cita prèvia únicament per a:

  •  presentació de documents en el Registre i lliurament de declaracions. (excepte models 036/037)
  •  sol·licitud de número d'identificació fiscal per a persones físiques. Si és per a persona jurídica, demani cita amb el NIF de la persona que el vulgui sol·licitar.
  •  recollida de notificacions / Subscripció servei d'avisos
  •  obtenció de cartes de pagament

  Si és un particular, seleccioni l'opció Sol·licitud de cita prèvia.

  Si és un col·laborador social, accedeixi a Sol·licitud de cita prèvia per a col·laboradors socials.

  Si ja té una cita i la vol modificar o anul·lar, ho pot fer en aquests mateixos enllaços

 • Sol·licitud de cita prèviaAjuda
 • Sol·licitud de cita prèvia per a col·laboradors socialsAjuda
 • Si ha rebut una comunicació de l'Agència Tributària en què s'adverteix que ha de sol·licitar cita prèvia, una vegada introduït el NIF, els dos cognoms i el nom,  premi "Accedir" i seleccioni l'opció "Cita prèvia per atendre una comunicació o notificació".

  En contrari, després d'introduir el NIF, els dos cognoms i el nom, premi "Accedir" i seleccioni l'opció "Altres cites. Selecció de procediment /Servei"