Procediment

Model 220. IS. Règim consolidació fiscal. Document d'ingrés o devolució.