Procediment

Model 185. Declaració Informativa. Declaració informativa mensual dels òrgans i les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats.

Tràmits

  • Les característiques específiques d'aquesta declaració no permeten la realització de tràmits per via electrònica