Procediment

Model 186. Declaració Informativa. Subministrament d'informació relativa a naixements i defuncions.

Tràmits

  • Les característiques específiques d'aquesta declaració no permeten la realització de tràmits per via electrònica.