Procediment

Model 179. Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques