Procediment

Autorització per a la presentació conjunta de l'IVA corresponent a diversos subjectes passius