Procediment

Comunicació perquè la conservació i/o expedició de factures es realitzi per un no establert a la Unió Europea.