Procediment

Comprovació censal del règim especial del grup d'entitats en l'IVA.