Procediment

Autoritzacions. Acords previs de valoració de les retribucions en espècie del treball personal a l'efecte de la determinació del corresponent ingrés a compte de l'IRPF