Procediment

Autoritzacions. Sol·licituds de plans de valoració de les despeses de direcció i generals d'administració imputables a un establiment permanent.