Procediment

Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de queixes i suggeriments davant el Consell per a la Defensa del Contribuent.