Procediment

Suspensió del procediment de recaptació.