Procediment

Recaptació. Procediment de reemborsament del cost de les garanties.