Procediment

Revisió d'actes nuls de ple dret sobre la declaració de prescripció del dret a la devolució.