Procediment

Revocació de la declaració de prescripció del dret a la devolució