Procediment

Declaració responsable dels òrgans de contractació i els interventors que fiscalitzin les actuacions administratives dirigides al lliurament de béns o a la prestació de serveis a la Comunitat Autònoma de Catalunya (Apartat cinquè de l'antiga Ordre HFP/878/2017)