Procedemento

Modelo 580. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de labores do tabaco