Procedemento

Modelo 591. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Declaración anual de operacións con contribuíntes.