Procedemento

Modelo 150. IRPF. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015).