Procedemento

Modelo 714. Imposto sobre o patrimonio. Declaración e documento de ingreso.