Procedemento

Modelo 180. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendementos procedentes do arrendamento de inmobles urbanos. Resumo anual.