Procedemento

Modelo 291. Declaración Informativa. Imposto sobre a renda de non residentes. Contas de non residentes sen establecemento permanente.