Procedemento

Modelo 720. Declaración Informativa. Declaración sobre bens e dereitos situados no estranxeiro.