Procedemento

Modelo 282. Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do REF de Canarias e outras axudas de Estado, derivadas da aplicación do dereito da Unión Europea.