Procedemento

Obtención de certificados tributarios de terceiras persoas. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.