Procedemento

Certificación previa para a realización material de pagamentos de organismos da Comunidade Autónoma de Cataluña a través das entidades de crédito (Alínea Terceira antiga Orde HFP/878/2017)

Información e Axuda