Benvido á Sede electrónica dá Axencia Tributaria

Dende esta plataforma vostede poderá acceder aos servizos electrónicos que a Axencia Tributaria pon á súa disposición e poderá realizar os seus trámites durante ás 24 horas dous 365 días do ano, se ben ha de ter en conta que os pagamentos realizados a través desta Sede están suxeitos aos límites horarios que poidan establecer as entidades colaboradoras.

12-07-2017Certificados y suministros de Renta 2016

Ya se pueden solicitar certificados de Renta del ejercicio fiscal 2016.

03-07-2017Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de Non Residentes 2016

Coincidindo co inicio do prazo xeral de presentación do Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes, exercicio 2016, se publicou un portal que reúne todas as novidades e axudas para a campaña, a descarga do programa de axuda e o acceso aos trámites da Sede electrónica.

28-06-2017Dispoñible a presentación do modelo 231 (CbC-DAC4)

Xa se pode realizar a presentación do modelo 231, mediante Servizo Web, de acordo co aprobado na Orde HFP/1978/2016, do 28 de decembro, pola que se aproba o modelo 231 de Declaración de información país por país.

23-06-2017Publicación do listaxe de debedores á Facenda Pública (art. 95 bis LGT)

En cumprimento do que se establece no art. 95 bis da Lei Xeral Tributaria e a Orde HAP/364/2016, se publica o listaxe comprensivo dos debedores á Facenda Pública por débedas e sancións pendentes de pagamento, que superan o importe de 1.000.000 € e non se encontran nin suspendidas nin adiadas, que constan no Sistema de Información da AEAT a data de referencia 31 de decembro de 2016.

15-06-2017SII. Autorización de simplificación en materia de facturación ou de sistemas de rexistro

A partir do 15 de xuño de 2017 é posible realizar o envío da autorización de simplificación en materia de facturación ou de sistemas de rexistro autorizados.

24-05-2017Novo portal de Aduanas e Impostos Especiais

O 24 de maio de 2017 se publicou, dentro da páxina web da Axencia Tributaria, o novo portal de Aduanas e Impostos Especiais, cun formato e estrutura máis sinxelos, accesibles e fáciles de usar.