Inicio

Dende esta plataforma vostede poderá acceder aos servizos electrónicos que a Axencia Tributaria pon á súa disposición e poderá realizar os seus trámites durante ás 24 horas dous 365 días do ano, se ben ha de ter en conta que os pagamentos realizados a través desta Sede están suxeitos aos límites horarios que poidan establecer as entidades colaboradoras.

Encóntranse dispoñibles na Sede electrónica da Axencia Tributaria, no apartado de Colaboración Social, os trámites de Asociacións e Colexios relacionados co Código de Boas Prácticas. Permiten solicitar a adhesión ao devandito Código, achegando o formulario dispoñible en Sede electrónica e o acordo de adhesión do órgano de goberno da Asociación ou Colexio correspondente.

Aviso a colaboradores sociais que utilizan a modalidade de certificados electrónicos de representante de persoa xurídica restrinxidos (colaboración social restrinxida)