Inicio

Dende esta plataforma vostede poderá acceder aos servizos electrónicos que a Axencia Tributaria pon á súa disposición e poderá realizar os seus trámites durante ás 24 horas dous 365 días do ano, se ben ha de ter en conta que os pagamentos realizados a través desta Sede están suxeitos aos límites horarios que poidan establecer as entidades colaboradoras.

Aviso a colaboradores sociais que utilizan a modalidade de certificados electrónicos de representante de persoa xurídica restrinxidos (colaboración social restrinxida)

Ya se pueden solicitar certificados de Renta del ejercicio 2018.

¿Qué tipo de información queres buscar?X