Inicio

Dende esta plataforma vostede poderá acceder aos servizos electrónicos que a Axencia Tributaria pon á súa disposición e poderá realizar os seus trámites durante ás 24 horas dous 365 días do ano, se ben ha de ter en conta que os pagamentos realizados a través desta Sede están suxeitos aos límites horarios que poidan establecer as entidades colaboradoras.

Puede consultar la información en el Calendario del contribuyente

Ya se pueden solicitar certificados de Renta del ejercicio 2018.

¿Qué tipo de información queres buscar?X