Dende esta plataforma vostede poderá acceder aos servizos electrónicos que a Axencia Tributaria pon á súa disposición e poderá realizar os seus trámites durante ás 24 horas dous 365 días do ano, se ben ha de ter en conta que os pagamentos realizados a través desta Sede están suxeitos aos límites horarios que poidan establecer as entidades colaboradoras.

Está dispoñible o calendario do contribuínte para o exercicio 2019

 Se publica o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2019.

O próximo día 10 de decembro se vai a cambiar o certificado electrónico de Sede que se utiliza para identificar a Sede Electrónica da Axencia Tributaria e seus subsedes.

¿Qué tipo de información queres buscar?X