Inicio

Dende esta plataforma vostede poderá acceder aos servizos electrónicos que a Axencia Tributaria pon á súa disposición e poderá realizar os seus trámites durante ás 24 horas dous 365 días do ano, se ben ha de ter en conta que os pagamentos realizados a través desta Sede están suxeitos aos límites horarios que poidan establecer as entidades colaboradoras.

Dende o 1 de xullo de 2020 as oficinas da Axencia Tributaria prestan todos os servizos habituais de forma presencial con cita previa.