Dende esta plataforma vostede poderá acceder aos servizos electrónicos que a Axencia Tributaria pon á súa disposición e poderá realizar os seus trámites durante ás 24 horas dous 365 días do ano, se ben ha de ter en conta que os pagamentos realizados a través desta Sede están suxeitos aos límites horarios que poidan establecer as entidades colaboradoras.

A partir del 2 de abril ya puede presentar la declaración de la Renta 2018 por Internet a través de Renta WEB, por teléfono o por la app

Está dispoñible o procedemento para solicitar a alta no rexistro de sucesións e representacións legais de menor e incapacitados

¿Qué tipo de información queres buscar?X