Dende esta plataforma vostede poderá acceder aos servizos electrónicos que a Axencia Tributaria pon á súa disposición e poderá realizar os seus trámites durante ás 24 horas dous 365 días do ano, se ben ha de ter en conta que os pagamentos realizados a través desta Sede están suxeitos aos límites horarios que poidan establecer as entidades colaboradoras.

Pode consultar a información no Calendario do contribuínte

A partir del 2 de abril ya puede presentar la declaración de la Renta 2018 por Internet a través de Renta WEB, por teléfono o por la app

Está dispoñible o procedemento para solicitar a alta no rexistro de sucesións e representacións legais de menor e incapacitados

Renováronse as consultas de notificacións e comunicacións na Sede electrónica, mellorando os seus filtros de busca e facilitando así a localización das pendentes de ler.

Ofrécese un resumo dos envíos que o contribuínte non leu, así como un buscador sinxelo e potente que permite acceder a todas as notificacións e comunicacións.

Está dispoñible o calendario do contribuínte para o exercicio 2019

 Se publica o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2019.

O próximo día 10 de decembro se vai a cambiar o certificado electrónico de Sede que se utiliza para identificar a Sede Electrónica da Axencia Tributaria e seus subsedes.

¿Qué tipo de información queres buscar?X