Inicio

Dende esta plataforma vostede poderá acceder aos servizos electrónicos que a Axencia Tributaria pon á súa disposición e poderá realizar os seus trámites durante ás 24 horas dous 365 días do ano, se ben ha de ter en conta que os pagamentos realizados a través desta Sede están suxeitos aos límites horarios que poidan establecer as entidades colaboradoras.

A suspensión dos termos e a interrupción dos prazos administrativos que se establecen no Real Decreto que declara o estado de alarma, non será de aplicación aos prazos tributarios, suxeitos a normativa especial, nin afectará, en particular, aos prazos para a presentación de declaracións e autoliquidacións tributarias.

En relación con aqueles contribuíntes cuxo certificado electrónico estea caducado ou próximo a caducar, infórmase que a AEAT permite o uso dos certificados caducados na súa SEDE de acordo co previsto en Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

Instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para pymes y autónomos contemplada en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo.

Encóntranse dispoñibles na Sede electrónica da Axencia Tributaria, no apartado de Colaboración Social, os trámites de Asociacións e Colexios relacionados co Código de Boas Prácticas. Permiten solicitar a adhesión ao devandito Código, achegando o formulario dispoñible en Sede electrónica e o acordo de adhesión do órgano de goberno da Asociación ou Colexio correspondente.