Dende esta plataforma vostede poderá acceder aos servizos electrónicos que a Axencia Tributaria pon á súa disposición e poderá realizar os seus trámites durante ás 24 horas dous 365 días do ano, se ben ha de ter en conta que os pagamentos realizados a través desta Sede están suxeitos aos límites horarios que poidan establecer as entidades colaboradoras.

 Se publica o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2019.

Pola realización de operacións de mantemento, o vindeiro sábado 15 de decembro interromperase o servizo da Sede Electrónica da Axencia Tributaria entre as 18:00 e as 23:00 horas.

Desculpen as molestias.

O próximo día 10 de decembro se vai a cambiar o certificado electrónico de Sede que se utiliza para identificar a Sede Electrónica da Axencia Tributaria e seus subsedes.