Procedemento

Rexistro censual dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos. Formulario 034