Procedemento

Rexistro censual dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos. Formulario 034

Réxime exterior da Unión: Presentación de Suxeito Pasivo non establecido no Territorio de aplicación do IVE da Unión Europea