Procedemento

Modelo 038. Declaración Informativa. Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en rexistros públicos.