Procedemento

Modelo 165. Declaración Informativa de certificacións individuais emitidas aos socios ou partícipes de entidades de nova ou recente creación.

Consultas e baixas de declaracións. Exercicios anteriores a 2019