Procedemento

Modelo 170. Declaración Informativa. Declaración anual das operacións realizadas polos empresarios ou profesionais adheridos ao sistema de xestión de cobramentos a través de tarxetas de crédito ou de débito.

Consultas, modificacións e baixas de declaracións