Procedemento

Modelo 182. Declaración Informativa. Donativos, doazóns e achegas recibidas.

Consultas, modificacións e baixas de declaracións